Exam papers


2018

Mathematics P1 / wiskunde V1 / November 2018 (Marking guidelines / Nsienriglyne)

Wiskunde V1 / November 2018

Wiskunde V2 / November 2018

Mathematics P1 / November 2018

Mathematics P2 / November 2018

Special answer book

2017

Mathematics paper 2 / June 2017

Answer booklet paper 2 / June 2017

Mathematics P2 / November 2017

November 2017 – Mathematics P2 / wiskunde V2 (Marking guidelines / Nsienriglyne)

Solution paper 1 / June